Inicijativa Građanke svom gradu postoji od 2016. godine, a svoj naziv duguje zidnoj ploči koja se nalazi na početku i na kraju Križanićeve ulice u Rijeci iz koje GSG djeluje. Natpis „Građani svom gradu / Rijeka 1983.“ odabran je kao ideološka vodilja te je veliki dio naših aktivnosti usmjeren gradnji jačih spona između građana/ki i protagonist(ic)a umjetničkih, kulturnih i edukativnih krugova Rijeke. GSG podržavaju fondacija Musagetes, MMSU i Grad Rijeka. Više uskoro! Križanićeva 6a, 51000 Rijeka, info@gsg.hr
From the Citizens to Their City initiative was established in 2016 and got its name from the wall plaque placed at the beginning and the end of Križanićeva street in Rijeka where GSG is located. The inscription “Citizens to Their City / Rijeka 1983“ has been chosen as the ideological benchmark, and a major part of our activities is focused on strengthening the ties between the citizens and protagonists of artistic, cultural and educational circles of Rijeka. GSG is supported by Musagetes foundation, MMSU and the City of Rijeka. More soon! Križanićeva 6a, 51000 Rijeka, info@gsg.hr
Po uzoru na grupu Penzioner Tihomir Simčić, nazvanu po osobi koja je 1. studenog 1969. godine slučajno otvorila vrata jedne zgrade u Ilici u Zagrebu, GSG je 8. marta 2018. godine, između 10:00 i 10:30, zabilježila
imena onih koji su prošli kroz Križanićevu ulicu u Rijeci. Gordana, Doris, Slavko, Monika, Vera, Barbara, Matej, Jadranka, Kristina, Vid, Tin, Marko, Nevenka, Tihana, Goran,
Marijan, Bruna, Drago, Ivan, Zvonimir, Tea, Paula, Maja, Vanja, Nataša, Ana, Marin, Slava, Jadran, Suzana, Petra, Sabina, Antonija, Emma i Sara rado su prihvatile da njihova imena opisuju logo Građanki svom gradu.