Video: Tabakine – otvorena proba radionice Božene Končić Badurina

Probom otovrenom za javnost završila je radionica Božene Končić Baudirine ostvarena u suradnji sa ženskim zborom VINS na kojoj se zajedničkim pjevanjem, eksperimentiranjem s napjevima i tekstovima željelo ispitati vezu između protestnih pjesma koje su radnice u Tvornici duhana, tabakine, pjevale na štrajkovima i riječkih kanconeta na fijumanskom dijalektu s početka 20. stoljeća.

Radionica je finalna faza jednogodišnjeg umjetničkog istraživanja povijesti ženskog rada u Tvornici duhanau Rijeci (1851. – 1945.).

Istraživački proces se ponajprije fokusirao na specifičnost i ulogu ženskog rada kao ključnog faktora tvorničkog proizvodnog kapaciteta te pokušaj da se umjetničkim alatima rekonstruira i reartikulira subjektivni ženski diskurs koji službena povijest ne bilježi. U tom kontekstu potrage za  zaboravljenom poviješću ženskog rada kroz radionički participativni format posebno se željelo ispitati potencijal veze između protestnih pjesama koje su tabakine početkom stoljeća pjevale na štrajkovima i riječke kanconete (specifične glazbene forme na fijumanskom dijalektu popularne krajem 19. i početkom 20. st.) unutar koje posebnu skupinu čine pjesme o tabakinama.

Polazišna točka i materijal za rad na radionici bile su četiri kanconete koje su o tabakinama početkom 20. st. napisali i komponirali muškarci. Eksperimentiranjem s postojećim napjevima i tekstovima kanconeta i protestnih pjesama željelo se ne samo rekonstruirati i naknadno dati glas prvim lokalnim industrijskim radnicama,  nego zajedničkim pjevanjem kao izrazom solidarnosti i zajedništva preispitati na koji način pjesma može postati emancipatorski alat senzibilizacije za pitanje ženskog rada i u postindustrijskom vremenu.  

Program je realiziran uz podršku Kulture nove.