Info

Umjetnička organizacija Građanke svom gradu djeluje u Rijeci od 2016. godine i kroz svoj pogram okuplja protagonistice i protagoniste iz umjetničkih, kulturnih i edukativnih krugova. Ime je preuzeto sa zidne ploče koja nosi natpis Građani svom gradu / Rijeka 1983. Ova ploča, kao jedna od mnogih sličnih ploča, nalazi se i na početku i na kraju Križanićeve ulice koja je naše sjedište. Ploča govori o dobrovoljnom angažmanu građanki i građana, i današnjih susjeda, koje su doprinijele zajedničkom dobru koje mi danas nastanjujemo.


Kontakt


Logo


Preuzmite dokumente logotipa (ZIP)


Podrška

Fondacija Musagetes
MMSU
Grad Rijeka
Ministarstvo kulture