Razmjena znanja

Kroz program Razmjene znanja želja nam je potaknuti redovita druženja u našem prostoru u Križanićevoj 6a otvarajući relevantne teme za promišljanje i diskusiju. Razmjena znanja nastoji potaknuti i održati kontinuitet ovakvih okupljanja, u svrhu izgradnje zajednice Građanki/a i njezinog kritičkog propitivanja.


Misliti zajednicu

Misliti zajednicu je program koji otvara teme umjetničkog, društvenog i aktivističkog djelovanja u bliskom kontaktu sa zajednicom s ciljem njenog osnaživanja.


GSG časopis

GSG Časopisa za suvremena umjetnička i društvena zbivanja inicijative Građanke svom gradu.


Javni poziv

Nevidljive prepreke – vidljivi pomaci naziv je javnog poziva za produkciju umjetničkih radova koji se ostvaruju u suradnji sa zajednicom na području Sušaka.


Smoqua

Smoqua je prvi regionalni festival queer i feminističke kulture u Rijeci, koji organizira udruga LORI u suradnji s udrugom Pariter, Centrom za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci i inicijativom Građanke svom gradu.


Pilot

Pilot program Građani svom gradu niz je javnih događanja kroz koje je umjetnička organizacija Građanke svom gradu inicirala djelovanje na lokaciji Križaničeve ulice u Rijeci.