Razmjena znanja 5 — Mjesto istraživanja

Pozivamo vas 5. travnja 2018. u 18 sati u Križanićevu 6a na predstavljanje Andreija Siclodija naslovljeno Mjesto istraživanja: o istraživačkim umjetničkim praksama i proizvodnji kritičkog znanja u institucionalnom okruženju prekarne umjetničke rezidencije u organizaciji Građanki/a svom gradu.

Građanke/ni svom gradu, u sklopu petog izdanja Razmjene znanja, ugošćuju austrijskog kustosa Andreija Siclodija koji će se u svojoj prezentaciji, temeljnoj kako na teorijskom istraživanju tako i na godinama iskustva, s kritičkim otklonom osvrnuti na prakse i teoriju “umjetničkog istraživanja” – umjetničke prakse koja bi trebala proizvoditi specijalističko znanje. U kontekstu Hrvatske, gdje je akademski put do “usavršavanja” umjetničkog istraživanja tek u povojima* Siclodijevo predavanje otvara kako pitanje potrebe uvođenja umjetničkih doktorata tako i strukturiranja izvaninstitucionalnih pristupa ovakvoj praksi koja ne bi trebala biti ovisna o stvaranju čvrste akademske strukture za podržavanje i evaluaciju takvog istraživanja.

* ALU u Zagrebu nudi nekoliko programa Poslijediplomskog specijalističkog studija

Jedan je aspekt suvremene umjetnosti već neko vrijeme u modi – ne samo u teorijskim raspravama: umjetnost kao područje i medij za proizvodnju specifičnog znanja. Konstantno se ističe stalna potreba za stabilnim temeljima za proizvodnju umjetničkog znanja – prvenstveno u akademskoj zajednici, posebice u vezi s disciplinom koju akademska zajednica naziva „umjetničkim istraživanjem“. Proizvodnju znanja u umjetnosti mora pratiti društveno kritičan (auto-) refleksivni pristup spram umjetnosti i njezinim stvaraocima.

U globaliziranom društvu 21. stoljeća koje se temelji na znanju uče nas da se umjetnost mora brzo pozicionirati kako bi nametnula vlastitu društvenu važnost i kako bi osigurala svoj dugoročni značaj.

Takvim se argumentima potpomaže akademska standardizacija kritičke umjetnosti te se potreba za njom osigurava putem nacionalne obrazovne politike. No, može li takva kritičnost koja polazi od vrha i koja je standardizirana kroz akademski kurikulum imati ikakav stvarni učinak izvan vlastitog referentnog okvira? Bez obzira na dobre namjere, ne služi li to zapravo utvrđivanju postojećih hegemonija i (distribucijskih) ekonomija znanja? Koje bi se alternativne strategije mogle primijeniti protiv sve nadmoćnijeg diskursa o teoriji i praksi „umjetničkog istraživanja“?

Srećom, alternative postoje. Npr., u Künstlerhaus Büchsenhausenu u Innsbrucku u Austriji, instituciji koja je povezana s Udruženjem tirolskih umjetnika [Tyrolean Artists‘ Association], stipendirani rezidencijalni program iz područja umjetnosti i teorije, već više od 15 godina stvara i održava kontekst za stvaranje i diskusiju u kojem se umjetnici/e i teoretičarke/i mogu povezati i promišljati o međunarodnoj umjetnosti i društvenim diskursima povezanim s regionalnim temama i pitanjima. Mi ovdje vodimo laboratorij istraživačkih umjetničkih praksi koje nastoje dokučiti mogućnosti emancipatorske društvene kritike kroz umjetnost i teoriju. Predavanje će predstaviti one prakse koje se primarno javljaju u okviru institucionalnog okruženja umjetničke rezidencije čiji je opstanak uvijek neizvjestan, poput one u Büchsenhausenu, s posebnim naglaskom na projekte koji se bave neumjetničkim zajednicama, te će se baviti potencijalom otpora takvih praksi protiv dominantnih diskursa i ekonomija znanja.

Andrei Siclodi je kustos, pisac, urednik i kulturni radnik koji živi u Innsbrucku u Austriji. Osnivač je i voditelj stipendiranog rezidencijalnog programa iz područja umjetnosti i teorije Künstlerhaus Büchsenhausenu u Innsbrucku, kao i urednik izdavačke serije ‘Büchs’n’Books—Art and Knowledge Production in Context’. Njegova ranija izdanja uključuju ‘Subjectivation in Theory and Contemporary Practices’ (uredio u suradnji s Andreasom Oberprantacherom) (2016.), ‘Out of the Commodity!’ (gostujući urednik), Open Systems Online Journal (2013.), te ‘Private Investigations—Paths to Critical Knowledge Production in Contemporary Art’ (urednik) (2011.). Novije izložbe uključuju ‘On the Natures of Things: Contingency—Resistiveness—Invisibility—Desire’, Büchsenhausen (2017.–18.) i ‘Looking at the Present Through Rear-View Mirrors, Kunstpavillon of the Tyrolean Artists‘ Association’ (2017.). Također je i producent mjesečne emisije ‘Büchs’n’Radio’ na Freiradu—slobodnom radiju Innsbruck.

Više na buchsenhausen.athttp://buchsenhausen.at