Tools for Action u suradnji s građankama i građanima Rijeke izveli su Hod pijuna

Ometanje zakonskog prava na izražavanje mišljenja?

U subotu 27. lipnja policija je zaustavila umjetnički performans nazvan Hod pijuna koji je nastao kao reakcija na Hod za život. Osam osoba, odjevenih u goleme pijune na napuhavanje u karakterističnim bojama Hoda za život, nije se uspjelo priključiti Hodu za život kako bi ostvarili svoje zakonsko pravo na mirno izražavanje suprotstavljenih stavova i zagovaranje slobodnog života, zaštitu ranjivih članova društva kao i ljudskih i ženskih prava i autonomije ženskog tijela. „Hodom pijuna“ željeli smo upozoriti da se ženska prava koriste kao političko sredstvo, posebice u vrijeme nadolazećih izbora. Hod za život održan u Rijeci poslao je jasnu poruku kako su silovane žene koje odluče prekinuti trudnoću ubojice, što je vrlo opasna poruka.

Hod pijuna

Hod za život, organiziran u predizborno vrijeme, sredstvo je polarizacije društva i prijetnja ljudskim i ženskim pravima te zagovara stavove desnih političkih opcija. Hod pijuna kritički je i humoristični performans umjetničke i aktivističke grupe Tools for Action nastao u suradnji s umjetničkom organizacijom GSG i Građankama i građanima Rijeke kako bi pružio podršku borbi za život u slobodi. 

Za vrijeme trajanja akcije, osam gigantskih plavo-žutih pijuna na napuhavanje, koji su ujedno i maske koje štite od zaraze korona virusom, željelo je preuzeti vodstvo kolone Hoda za život svojom koreografskom izvedbom. Veselo izbjegavajući sve prepreke na putu, pijuni su trebali rastegnuti transparent koji Hod za život redefinira kao opasnu i nazadnu političku ideologiju koja ugrožava osnovna ljudska reproduktivna prava. Figura pijuna, koju su zajednički odabrali građanke i građani Rijeke s umjetničkom skupinom Tools for Action, postala je novi alat koji ukazuje na manipulativnu prirodu takvih političkih akcija. Odluku o održavanju Hoda za život u tjednu prije parlamentarnih izbora pijuni prikazuju kao strategiju vršenja političkog pritiska, stavljajući sudionike Hoda za život u ulogu nehotičnih pijuna u većoj šahovskoj partiji koja polarizira i manipulira energijom ljudi koji brinu za život u svim njegovim oblicima.           

Radionica razmjene iskustava

Svih osam pijuna ručno je izrađeno tijekom petodnevne radionice koju je skupina Tools for Action u suradnji s umjetničkom organizacijom GSG organizirala za građanke i građane Rijeke. Sudionici su na ovim praktičnim radionicama naučili kako izraditi skulpture na napuhavanje, ali su, kroz zajednički rad, izgradili i snažna prijateljstva. Prema vlastitim riječima, skupinu Tools for Action ‘zanima taktička frivolnost i poezija koje spajaju ljude u pitanjima važnima svima nama a tiču se života i slobode te to čine djelujući na granici vizualne umjetnosti, performansa i protesta. Umjesto da budemo neprijatelji na suprotnim stranama, željeli bismo smislom za humor i brigom premostiti jaz neznanja koji nas razdvaja’.

Podrška Građankama i građanima Rijeke

Hod pijuna održan je kao podrška lokalnoj inicijativi Građanke i građani Rijeke u njihovoj borbi kojom se želi ukazati na štetne učinke Hoda za život na reproduktivna prava žena

Tools for Action

Tools for Action koristi figure na napuhavanje za taktičke intervencije i pokazuje kako političke akcije mogu biti zanimljive, estetizirane i zabavne! Njihova praksa oscilira između performansa i protesta čime stvaraju novi oblik jezika koji se može koristiti u manifestacijama. Grupu Tools for Action osnovao je vizualni umjetnik Artur van Balen u izravnoj suradnji s klimatskim pokretom 2012. godine. Od tada do danas, različite su skupine umjetnika, dizajnera, aktivista i edukatora djelovale protiv fašističkih marševa (Dortmund 2016.) ali i surađivale sa zajednicom transrodnih seksualnih radnika (Bogota, 2017.-18.). Ova umjetnička grupa održava radionice na temu izrade skulptura na napuhavanje i njihova korištenja u političkih akcijama. Hod pijuna osmislila je grupa Tools for Action s trenutnim timom koji čine Artúr van Balen, Shailoh Phillips, Jeffrey Arts u suradnji s lokalnim volonterima.